Czy wiesz, że schematem podatkowym może być :

Schemat podatkowy może pojawić się zarówno przy transakcjach, jak i w ramach codziennej działalności. Poniżej kilka przykładów.

Dlatego należy sprawnie przeanalizować każde uzgodnienie, z którym masz do czynienia.

Niezależnie od Twojej roli, dokładny audyt uzgodnienia musi być pierwszym etapem, aby upewnić się, że dopełnisz obowiązków wynikających z regulacji MDR.

Czy wiesz, że schematem podatkowym może być :

Dokapitalizowanie spółki
Przeniesienie funkcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Zmiana struktury udziałowej
Restrukturyzacja działalności

Zastosowanie 50% kosztów dla twórców

Połączenie spółek
Ustrukturyzowanie transakcji z podmiotami powiązanymi

Wyodrębnienie transakcji pożyczki na kilka umów

Przeniesienie wartości niematerialnych

Przejście na samozatrudnienie

Dodaj komentarz

Close Menu