Kiedy pojawia się kwalifikowany korzystający ?

Pojęcie kwalifikowanego korzystającego jest kluczowe przy ustaleniu, czy uzgodnienie stanowi schemat podatkowy. To właśnie od tego charakteru korzystającego będzie bowiem wynikać konieczność raportowania schematu krajowego. Wysokie kwoty podane w progach objęcia tą definicja mogą wzbudzać wrażenie, że co do zasady większość przedsiębiorstw nie będzie objętych. Należy jednak zwrócić uwagę, że fakt połączenia korzystającego z podmiotem wypełniającym te wymogi także prowadzi do obowiązku raportowania schematu krajowego. Ten dodatkowy punkt de facto zatem drastycznie rozszerza w praktyce zakres zastosowania tej cechy.
Kwalifikowany korzystający znajduje się zatem znacznie czesciej niz się wydaje!
Logo Tax Morpheus - Przyszłość doradztwa podatkowego
Kiedy pojawia się kwalifikowany korzystający ?
Waluta - przychody lub koszty
Przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu,
przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym
równowartość 10 mln euro
Spinacz symbolizujący powiązanie spraw
Korzystający jest powiązany z takim podmoiotem
Uzgodnienie podatkowe
Uzgodnienie podatkowe dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej
przekraczającej równowartość 2,5mln euro

Dodaj komentarz

Close Menu