Morpheus na co dzień

„W praktyce jednak obowiązkowi raportowania mogą podlegać także uzgodnienia, które nie zostały zawarte w celu uzyskania korzyści podatkowej. Identyfikacja schematów podatkowych ma zatem kluczowe znaczenie.” Morpheus Check coraz bardziej wydaje się być, aby być "fully compliant" w zakresie przepisów o MDR i nic nie przeoczyć. Schemat podatkowy może zatem pojawić się zarówno przy transakcjach, jak i w ramach codziennej działalności. Sprawdź, czy uzgodnienie spełnia definicje schematu podatkowego…

Czytaj dalej

Czy wiesz, że schematem podatkowym może być :

Schemat podatkowy może pojawić się zarówno przy transakcjach, jak i w ramach codziennej działalności. Poniżej kilka przykładów. Dlatego należy sprawnie przeanalizować każde uzgodnienie, z którym masz do czynienia. Niezależnie od Twojej roli, dokładny audyt uzgodnienia musi być pierwszym etapem, aby upewnić się, że dopełnisz obowiązków wynikających z regulacji MDR. Czy wiesz, że schematem podatkowym może być : Dokapitalizowanie spółkiPrzeniesienie funkcji pomiędzy podmiotami powiązanymiZmiana struktury udziałowejRestrukturyzacja działalności Zastosowanie…

Czytaj dalej

Kiedy pojawia się kwalifikowany korzystający ?

Pojęcie kwalifikowanego korzystającego jest kluczowe przy ustaleniu, czy uzgodnienie stanowi schemat podatkowy. To właśnie od tego charakteru korzystającego będzie bowiem wynikać konieczność raportowania schematu krajowego. Wysokie kwoty podane w progach objęcia tą definicja mogą wzbudzać wrażenie, że co do zasady większość przedsiębiorstw nie będzie objętych. Należy jednak zwrócić uwagę, że fakt połączenia korzystającego z podmiotem wypełniającym te wymogi także prowadzi do obowiązku raportowania schematu krajowego. Ten dodatkowy…

Czytaj dalej

Aby upewnić się, że dopełnisz obowiązków wynikających z regulacji MDR

Raportowanie schematów podatkowych wymaga na wstępie szeregu czynności stanowiących konieczna analizę naszego stanu faktycznego. Analiza ta musi być przeprowadzona pod kątem nowych przepisów o MDR. Podczas przejścia przez ten, sztuczna inteligencja może być bardzo pomocna. Ogromna liczba cech które należy brać pod uwagę prowadzi do tego, że staje się on bardzo czasochłonny. Nasza sztuczna inteligencja jest już nauczona wszystkich możliwych kombinacji i jest w stanie błyskawicznie przez…

Czytaj dalej

Czym jest uzgodnienie podatkowe?

Uzgodnienie podatkowe może się odruchowo kojarzyć z procesem mającym na celu uniknięcie lub drastyczne obniżenie zobowiązania podatkowego. To przekonanie wynika z faktu, że nowe przepisy w dużej mierze koncentrują się na tym pojęciu. Warto jednak przypomnieć jakie są trzy główne elementy uzgodnienia podatkowego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. Wydaje się zatem, że niekoniecznie są to zupełnie nowe manewry związane ze zmianą struktury podatkowej. Pod uwagę brany jest…

Czytaj dalej
Close Menu